Program

Volební program pro komunální volby 2018

CHCEME PRO KRUPKU!

1. EFEKTIVNÍ VEDENÍ MĚSTA

* Sestavíme strategický plán rozvoje města Krupka, rozvoje samotného úřadu a zvýšení úrovně kvality informační sítě.

* Neustále se budeme snažit zvyšovat kvalitu odvedené práce na Městském úřadě a spokojenost obyvatel s jeho službami.

2. KVALITNÍ SENIORSKÉ BYDLENÍ

* Dokončíme projekty Hotel Horal a Penzion Kavalír, ze kterých vybudejeme v rámci dotačních titulů bydlení pro seniory či chráněné bydlení.

3. MODERNIZACI MĚSTSKÉ INFRASTRUKTURY

* Budeme pokračovat v rekonstrukci městských chodníků a komunikací.

4. PODPORU SPORTU A VOLNÉHO ČASU

* Vytvoříme koncepci rozvoje mládežnického sportu.
* Budeme pokračovat v rozvoji a modernizaci Areálu městského stadionu a budeme zde opět nabízet sportování pro krupské občany za nejnižší možné ceny.
* Podpoříme spolky, sportovní akce a aktivity na území města Krupka.

5. BEZPEČNOST VE MĚSTĚ

* Prostřednictvím Městské policie budeme důsledně kontrolovat dodržování městských vyhlášek.
* Rozšíříme pokrytí kamerovým systémem do problematických oblastí.

6. REVITALIZACI NÁMĚSTÍ A HISTORICKÝCH ČÁSTÍ MĚSTA

* Dokončíme projekt revitalizace náměstí.
* Budeme se dále podílet na revitalizaci historických částí města.
* Budeme dále podporovat části města, které souvisí s případným vstupem do UNESCO.

7. ŘEŠIT PROBLÉMOVÉ LOKALITY


* V rámci strategického plánu rozvoje města Krupka vytvoříme seznam problémových lokalit, do kterých budeme investovat.
* Podpoříme realizaci výstavby retailového centra a parkovací plochy na pozemku v bývalém areálu sovětské armády. 

8. MODERNIZOVAT MOŽNOSTI KOMUNIKACE S MĚSTEM


* Připravujeme webovou aplikaci, která nabídne každému občanovi možnost získat interaktivní přehled o vedení města a možnost kvalitnější komunikace s městským úřadem. Každý občan tak bude mít možnost zpětné vazby a možnost neanonymní veřejné diskuse.