Hlavní aktuality

Chceme pro Krupku

EFEKTIVNÍ VEDENÍ MĚSTA
* Sestavíme strategický plán rozvoje města Krupka, rozvoje samotného úřadu a zvýšení úrovně kvality informační sítě.
* Neustále se budeme snažit zvyšovat kvalitu odvedené práce na Městském úřadě a spokojenost obyvatel s jeho službami.
KVALITNÍ SENIORSKÉ BYDLENÍ
* Dokončíme projekty Hotel Horal a Penzion Kavalír, ze kterých vybudejeme v rámci dotačních titulů bydlení pro seniory či chráněné bydlení.
MODERNIZACI MĚSTSKÉ INFRASTRUKTURY
* Budeme pokračovat v rekonstrukci městských chodníků a komunikací.
PODPORU SPORTU A VOLNÉHO ČASU
* Vytvoříme koncepci rozvoje mládežnického sportu.
* Budeme pokračovat v rozvoji a modernizaci Areálu městského stadionu a budeme zde opět nabízet sportování pro krupské občany za nejnižší možné ceny.
* Podpoříme spolky, sportovní akce a aktivity na území města Krupka.
BEZPEČNOST VE MĚSTĚ
* Prostřednictvím Městské policie budeme důsledně kontrolovat dodržování městských vyhlášek.
* Rozšíříme pokrytí kamerovým systémem do problematických oblastí.
REVITALIZACI NÁMĚSTÍ A HISTORICKÝCH ČÁSTÍ MĚSTA
* Dokončíme projekt revitalizace náměstí.
* Budeme se dále podílet na revitalizaci historických částí města.
* Budeme dále podporovat části města, které souvisí s případným vstupem do UNESCO.
ŘEŠIT PROBLÉMOVÉ LOKALITY
* V rámci strategického plánu rozvoje města Krupka vytvoříme seznam problémových lokalit, do kterých budeme investovat.
* Podpoříme realizaci výstavby retailového centra a parkovací plochy na pozemku v bývalém areálu sovětské armády.
MODERNIZOVAT MOŽNOSTI KOMUNIKACE S MĚSTEM
* Připravujeme webovou aplikaci, která nabídne každému občanovi možnost získat interaktivní přehled o vedení města a možnost kvalitnější komunikace s městským úřadem. Každý občan tak bude mít možnost zpětné vazby a možnost neanonymní veřejné diskuse.
EFEKTIVNÍ VEDENÍ MĚSTA
KVALITNÍ SENIORSKÉ BYDLENÍ
MODERNIZACI MĚSTSKÉ INFRASTRUKTURY
PODPORU SPORTU A VOLNÉHO ČASU
BEZPEČNOST VE MĚSTĚ
REVITALIZACI NÁMĚSTÍ A HISTORICKÝCH ČÁSTÍ MĚSTA
ŘEŠIT PROBLÉMOVÉ LOKALITY
MODERNIZOVAT MOŽNOSTI KOMUNIKACE S MĚSTEM

KRUPSKÁ ANKETA

Fungovalo město Krupka v roce 2019 na jedničku?
ANO
66.7%
NE
33.3%

VÁŠ NÁZOR

Eva Kyjovská, ředitelka MŠ Sluníčko
"Volila bych lidi, kteří ČSSD v Krupce reprezentují"
Šestým rokem působí ve funkci ředitelky jedné z pěti mateřských škol v Krupce. Denně se stýká s rodiči, kteří v Krupce žijí a vychovávají tu své děti. Mluví s ostatními zaměstnanci mateřské školy a při své práci sleduje, jak se lidem v Krupce žije. Kdyby v Krupce bydlela a v komunálních volbách měla volit, její hlas by patřil ČSSD.
Emil Rilke, fotbalista TJ Krupka
"Chtěl bych touto cestou vyzdvihnout vedení města Krupky, které se stará o překrásný sportovní areál."
Mládež společně s A-mužstvem mají k tréninku vše, co potřebují. Například tréninkové pomůcky či materiální vybavení naší mládeže je na velmi vysoké úrovni, nebál bych se říci, že takové mají jen prvoligové týmy.

NÁZORY A KOMENTÁŘE ČLENŮ ČSSD KRUPKA

Tomáš Syryčanský
Tomáš Syryčanský
"Chceme efektivní radnici"
Být efektivní není jednoduché. Pro vedení a správu města to platí dvojnásob. Vlastnit strategický plán rozvoje města je v dnešní době nutností a jeho aplikace může mnoho důležitých procesů velmi zefektivnit. Člověk si...
více...
Být efektivní není jednoduché. Pro vedení a správu města to platí dvojnásob. Vlastnit strategický plán rozvoje města je v dnešní době nutností a jeho aplikace může mnoho důležitých procesů velmi zefektivnit. Člověk si kolikrát myslí, že dělá něco na 100%, ale vždy by měl mít zpětnou vazbu od lidí kolem sebe, ale také od lidí zvenku. Proto chceme na tomto strategickém dokumentu zapracovat a plnit předem stanovené cíle, které budou naše město posouvat. Když se nám to podaří, máme velkou šanci užívat titul "efektivní radnice".
méně...
Zdeněk Matouš
Zdeněk Matouš
"Město Krupka jde správným směrem"
Když se ohlédnu za výsledky naší práce v uplynulém volebním období, rozhodně se nemáme za co stydět. Podařilo se nám dokončit řadu projektů (Sportovní hala, ZŠ Maršov, ZŠ Hamry, Hasičské muzeum a městský park), další...
více...

Když se ohlédnu za výsledky naší práce v uplynulém volebním období, rozhodně se nemáme za co stydět. Podařilo se nám dokončit řadu projektů (Sportovní hala, ZŠ Maršov, ZŠ Hamry, Hasičské muzeum a městský park), další projekty se povedlo nastartovat (Nová městská knihovna, ZUŠ Krupka či rekonstrukce DK Olympie). Tradiční opravy komunikací, sportovišť, seniorského bydlení či údržba městského mobiliáře. Tradičně používám příměr, že hospodaření města je stejné jako hospodaření domácnosti. Můžeme si totiž dovolit jen to, na co máme. A tímto se chceme dále řídit!

méně...
Karel Rouček
Karel Rouček
"Krupka je poklad, nikoli kořist"
Vážené kolegyně, vážení kolegové,na podzim náš čekají volby do obecních zastupitelstev – pro občany klíčové hlasování, které rozhodne o tom, kdo bude spravovat obce a města v dalších letech. Podle mého názoru jsou to...
více...
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
na podzim náš čekají volby do obecních zastupitelstev – pro občany klíčové hlasování, které rozhodne o tom, kdo bude spravovat obce a města v dalších letech. Podle mého názoru jsou to právě komunální volby, jež nejvíce ovlivňují každodenní život běžných lidí, nabídku a kvalitu fungování veřejných služeb, dostupnost pracovních příležitostí, vzdělávání, ale také třeba kulturní a spolkový život v jednotlivých obcích. Po šestnáctileté zkušenosti zastupitele, radního či místostarosty města Krupky jsem dospěl k přesvědčení, že právě na místní úrovni mají občané nejlepší možnost, jak rozhodování volených zástupců, zastupitelů, radních, místostarostů i starostů skutečně kontrolovat, nebo do něj, svou občanskou aktivitou, reálně zasahovat. Komunální volby jsou příležitostí pro ty, kteří nechtějí jenom pasivně přihlížet tomu, co se v jejich okolí děje. Pro lidi, jejichž svět nekončí prahem vlastního domu nebo plotem kolem jejich nemovitosti, jsou možností mluvit do toho, jak bude jejich nejbližší okolí v příštích čtyřech letech spravováno, jak bude místo, kde žijí, vypadat. Nejen jako místostarosta jsem se řídil, a budu řídit, krédem: Krupka je poklad, nikoli kořist.
méně...
Jiří Penc
Jiří Penc
"Zvyšující se počet sportovců v Krupce mě utvrzuje v tom, že naše práce není zbytečná."
Z dlouhodobého hlediska a to i v pohledu do hluboké historie našeho hornického města měl vždy sport nezastupitelnou úlohu. Se zvyšující se ekonomickou náročností se žádná sportovní aktivita neobejde bez pomoci města. V...
více...
Z dlouhodobého hlediska a to i v pohledu do hluboké historie našeho hornického města měl vždy sport nezastupitelnou úlohu. Se zvyšující se ekonomickou náročností se žádná sportovní aktivita neobejde bez pomoci města. V posledních letech se v Krupce podařilo vybudovat perfektní zázemí pro různé druhy sportů, které nám okolí může jen závidět. Mě osobně plně naplňuje každodenní pohled na sportoviště krásného Městského stadionu hemžící se nejmenšími sportovci mnoha druhů sportů. Krupka jde s dobou a vznikají i nové druhy sportů, které nebyly v našem městě tradiční.
méně...
#ČSSD KRUPKA
Fotky z našich setkání s Vámi